Energie verbruiken en geld toe

Voor het eerst dit jaar krijgen huishoudens met een dynamisch energiecontract de kans om geld te verdienen door stroom te verbruiken. Dit unieke verschijnsel, dat vandaag tussen 13.00 en 15.00 uur plaatsvindt, is te danken aan gunstig weer en de viering van de Dag van de Arbeid.

Dynamische energie

In een dynamisch energiecontract worden de elektriciteitsprijzen elk uur bijgesteld, terwijl gasprijzen dagelijks fluctueren. Deze prijzen zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Bij veel aanbod, vaak door een toename van zonne- en windenergie, en een lage vraag dalen de prijzen, wat soms zelfs leidt tot een negatieve prijs waarbij consumenten geld ontvangen voor hun stroomverbruik.

“Vandaag is zo’n dag waarop we echt kunnen profiteren van het mooie weer,” legt Rens Schoorl, directeur van energieleverancier Tibber, uit. “Er wordt veel zon verwacht, wat samen met de iets hogere temperaturen ervoor zorgt dat zonnepanelen meer energie kunnen leveren.”

Dergelijke negatieve prijzen zijn niet nieuw, vooral in de lente komen ze vaker voor, maar zonnepanelen presteren bij extreem hoge temperaturen in de zomer iets minder goed.

Populariteit groeit

De populariteit van dynamische energiecontracten groeit aanzienlijk. In maart dit jaar hadden 281.000 huishoudens een dergelijk contract, een forse toename ten opzichte van de 151.000 huishoudens een jaar eerder. Het aantal energieleveranciers dat deze contracten aanbiedt, neemt ook toe, en vanaf 2025 zullen leveranciers waarschijnlijk verplicht worden om ze aan te bieden.

Negatieve stroomprijs

Tussen 13.00 en 15.00 uur vandaag is de marktprijs voor elektriciteit -20 cent per kilowattuur. Na aftrek van opslagen en belastingen biedt Tibber elektriciteit aan voor -9 cent per kilowattuur, net als Zonneplan. Dit tarief geldt voor alle dynamische contracten, hoewel de exacte opslagen per leverancier kunnen verschillen.

Frank Breukelman van Zonneplan benadrukt ook de invloed van de Dag van de Arbeid: “Normaal zou de prijs op een doordeweekse dag bij dit weer niet snel negatief worden, maar de bedrijvigheid ligt lager omdat veel Europese landen vandaag een vrije dag hebben. Dit zorgt voor minder vraag en dus lagere prijzen, waar wij van profiteren.”

Consumenten kunnen hun voordeel doen door hun energieverbruik, zoals het opladen van elektrische auto’s en het gebruik van huishoudelijke apparaten, te verplaatsen naar deze voordelige uren. “Klanten plannen dit vaak goed en we hebben gezien dat het verbruik tijdens deze uren soms wel vier keer zo hoog is als normaal,” voegt Schoorl toe.

Terugleveren kost geld bij Eneco

Eneco past tarieven aan voor klanten met zonnepanelen

Vanaf deze zomer introduceert Eneco nieuwe tarieven voor klanten die zonnepanelen bezitten en een variabel energiecontract hebben. Volgens een recente aankondiging van de energieleverancier, zullen deze klanten 11,5 cent per kilowattuur betalen voor de stroom die ze terugleveren aan het net. Deze wijziging treedt voor een deel van de klanten al in juni in werking, terwijl anderen vanaf juli of augustus met de nieuwe tarieven te maken krijgen.

Nieuwe tariefstructuur

Eerder had Eneco al aangegeven dat ze terugleverkosten zouden gaan invoeren, maar tot nu toe was onduidelijk hoe hoog deze zouden zijn. De recente bekendmaking geeft nu duidelijkheid over de specifieke tarieven die gehanteerd zullen worden.

Klanten zonder zonnepanelen

De nieuwe maatregel lijkt voordelig uit te pakken voor klanten zonder zonnepanelen, die ook een variabel contract hebben bij Eneco. Deze groep gaat 6 cent per kilowattuur minder betalen. Dit verschil in tariefverlaging benadrukt Eneco’s streven om de kosten eerlijker te verdelen onder alle klanten.

Trend onder energieleveranciers

Eneco is niet de enige energieleverancier die dergelijke kosten in rekening brengt. Andere bedrijven zoals Vandebron en Greenchoice hebben vergelijkbare maatregelen al eerder ingevoerd. Deze trend wijst op een groeiende behoefte om de economische lasten van teruggeleverde stroom beter te managen.

Impact van salderingsregeling

In Nederland kunnen huiseigenaren met zonnepanelen de stroom die ze terugleveren aftrekken van hun eigen verbruik, een proces dat bekend staat als salderen. Ondanks recente discussies over de toekomst van deze regeling, heeft de Tweede Kamer besloten deze voorlopig te handhaven. Echter, de kosten die energieleveranciers ervaren door de teruggewonnen energie blijven stijgen, en worden vaak doorberekend aan klanten zonder zonnepanelen.

Stimulans voor direct verbruik

De terugleverkosten zijn ook bedoeld om eigenaren van zonnepanelen te stimuleren om de energie die ze opwekken direct te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door huishoudelijke apparaten aan te zetten op momenten dat de zon schijnt.

Geen veranderingen voor sommige contracten

Voor klanten met een dynamisch contract of een vast contract dat nog doorloopt, verandert er niets onder het nieuwe beleid. Nieuwe klanten met zonnepanelen die een vast contract bij Eneco afsluiten, zullen echter wel te maken krijgen met een verhoging van 6 euro.

Energiecontract telefonisch

ACM waarschuwt voor energiecontract telefonisch

In een recente ontwikkeling heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hernieuwde zorgen geuit over de praktijken van telefonische energiecontractverkoop, waarmee ze een sterke stijging in klachten van consumenten signaleert. In de nasleep van de dalende gasprijzen is een golf van klachten binnengekomen bij de toezichthouder, waarbij duizenden mensen hun frustratie hebben geuit over de opdringerige en vaak misleidende verkoopmethoden.

Misleidend

De ACM, belast met het toezicht op consumentenbelangen, heeft waargenomen dat veel van deze telefoontjes niet alleen irritant zijn, maar ook ronduit misleidend, waarbij verkopers onder valse voorwendselen proberen consumenten te overtuigen om van energieleverancier te wisselen. Volgens Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM, gebruiken telemarketeers agressieve en bedrieglijke technieken, waaronder het zich voordoen als ACM-medewerkers of het onterecht beweren dat de huidige energieleverancier van de consument failliet zou gaan.

Een bijzonder verontrustend aspect is dat consumenten zelden het beste aanbod krijgen voorgeschoteld tijdens deze gesprekken. Veelal worden enkel de voorschotbedragen vermeld, waardoor een verkeerd beeld ontstaat van de daadwerkelijke kosten, wat consumenten kan misleiden tot het aangaan van financieel ongunstige contracten.

Niet illegaal

Ondanks erkenning van het probleem door energieleveranciers en pogingen tot verbetering via consumentencampagnes, blijft de problematiek aanhouden. De ACM benadrukt dat er meer inspanning van de leveranciers vereist is om deze misleidende praktijken te bestrijden. Het feit dat telefonische verkoop op zich niet illegaal is, maakt de handhaving uitdagend, vooral wanneer het gaat om het bewijzen van misleiding en het aanpakken van tussenpersonen in deze markt.

ACM pleit voor verbod

Gezien deze voortdurende zorgen en de impact op consumenten, pleit de ACM wederom voor een algeheel verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten. Een dergelijk verbod zou niet alleen de consumenten beschermen tegen misleidende verkooppraktijken, maar ook bijdragen aan het herstellen van vertrouwen in de energiemarkt. De oproep van de ACM voor strengere regulering en toezicht op deze verkoopmethoden onderstreept de noodzaak van ingrijpende maatregelen om de belangen van consumenten te waarborgen.