Energiecontract telefonisch

ACM waarschuwt voor energiecontract telefonisch

In een recente ontwikkeling heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hernieuwde zorgen geuit over de praktijken van telefonische energiecontractverkoop, waarmee ze een sterke stijging in klachten van consumenten signaleert. In de nasleep van de dalende gasprijzen is een golf van klachten binnengekomen bij de toezichthouder, waarbij duizenden mensen hun frustratie hebben geuit over de opdringerige en vaak misleidende verkoopmethoden.

Misleidend

De ACM, belast met het toezicht op consumentenbelangen, heeft waargenomen dat veel van deze telefoontjes niet alleen irritant zijn, maar ook ronduit misleidend, waarbij verkopers onder valse voorwendselen proberen consumenten te overtuigen om van energieleverancier te wisselen. Volgens Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM, gebruiken telemarketeers agressieve en bedrieglijke technieken, waaronder het zich voordoen als ACM-medewerkers of het onterecht beweren dat de huidige energieleverancier van de consument failliet zou gaan.

Een bijzonder verontrustend aspect is dat consumenten zelden het beste aanbod krijgen voorgeschoteld tijdens deze gesprekken. Veelal worden enkel de voorschotbedragen vermeld, waardoor een verkeerd beeld ontstaat van de daadwerkelijke kosten, wat consumenten kan misleiden tot het aangaan van financieel ongunstige contracten.

Niet illegaal

Ondanks erkenning van het probleem door energieleveranciers en pogingen tot verbetering via consumentencampagnes, blijft de problematiek aanhouden. De ACM benadrukt dat er meer inspanning van de leveranciers vereist is om deze misleidende praktijken te bestrijden. Het feit dat telefonische verkoop op zich niet illegaal is, maakt de handhaving uitdagend, vooral wanneer het gaat om het bewijzen van misleiding en het aanpakken van tussenpersonen in deze markt.

ACM pleit voor verbod

Gezien deze voortdurende zorgen en de impact op consumenten, pleit de ACM wederom voor een algeheel verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten. Een dergelijk verbod zou niet alleen de consumenten beschermen tegen misleidende verkooppraktijken, maar ook bijdragen aan het herstellen van vertrouwen in de energiemarkt. De oproep van de ACM voor strengere regulering en toezicht op deze verkoopmethoden onderstreept de noodzaak van ingrijpende maatregelen om de belangen van consumenten te waarborgen.